Bliv medlem af DiGiDi - Digital Distribution


DiGiDi er et globalt andelsselskab. (a.m.b.a) Se vedtægter

Det betyder at alle som bruger DiGiDi er medejere og andelshavere i DiGiDi.
Alle kan blive medejere, og alle har én andel og én stemme.
 

For at blive andelshaver skal du derfor købe en andel, hvis værdi udgør ”en dags løn.”
I Danmark er det fastsat til 1.000kr
Beløbet er et depositum som bliver indsat på din personlige andelshaver-konto.
Du kan, til hver en tid, sælge din andel og få dit depositum tilbage.
Læs mere om hvordan DiGiDi virker

Hjælp til at udfylde skemaet:
Label:
Hvis du ikke er signet af et label eller har dit eget label, skal du blot skrive dit artistnavn eller du kan skrive DiGiDi.
Labelnavnet vil ikke blive vist på Spotify og alle andre steder, men er til internt brug.
Du kan få flere labelnavne, men skriv kun et i skemaet.

Virksomhed:
Virksomheder, foreninger, skoler og andre sammenslutninger kan sagtens anvende DiGiDi.
Udfyld dog KUN CVR nummer, hvis det er en momsregistreret virksomhed. 

Classic/PRO?
Classic koster 15kr/md - PRO koster 45kr/måned
Se forskellen her
 

 

   Udfyld skemaet


Exception in template (Designs\Dwsimple\UserManagement/CreateProfile/sp_user_create_account3-0DK.cshtml): System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.
  at Dynamicweb.Base.PasswordGenerate(String strCharNumber, String security)
  at Dynamicweb.Base.PasswordGenerate(String strCharNumber)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.afddbfcef.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Templating.TemplateService.Run(ITemplate template, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.TemplateService.Parse(String razorTemplate, Object model, DynamicViewBag viewBag, String cacheName)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.Output()
@using System.Web; @using Dynamicweb; @{ var validationLoop = GetLoop("FormValidationErrors"); string Name = GetString("UserManagement:User.Name.InputName"); string Address = GetString("UserManagement:User.Address.InputName"); string Zip = GetString("UserManagement:User.Zip.InputName"); string City = GetString("UserManagement:User.City.InputName"); string Country = GetString("UserManagement:User.Country.InputName"); string Phone = GetString("UserManagement:User.PhoneMobile.InputName"); string Email = GetString("UserManagement:User.Email.InputName"); string Company = GetString("UserManagement:User.Company.InputName"); string UserName = GetString("UserManagement:User.UserName.InputName"); string CVRnr = GetString("UserManagement:User.VatRegNumber.InputName"); string Labelname = GetString("UserManagement:User.CustomField.AccessUser_Labelname.Input.ID"); string Service = GetString("UserManagement:User.CustomField.AccessUser_Service.Input.ID"); string NewPassword = GetString("UserManagement:User.NewPassword.InputName"); string NewPasswordConfirm = GetString("UserManagement:User.NewPasswordConfirm.InputName"); string UserCreatedOnPageId = GetString("UserManagement:User.AccessUser_UserCreatedOnPageId.InputName"); var showSelectableGroups = GetLoop("SelectableGroups"); var showCustomFields = GetLoop("UserManagement:User.CustomFields"); var pageView = Dynamicweb.Frontend.PageView.Current() ?? Dynamicweb.Frontend.PageView.GetPageview(); var area = Dynamicweb.Content.Area.GetAreaById(pageView.AreaID); string EcomLanguageID = area.EcomLanguageID; int pageID = pageView.Page.ID; string RobotText = Pageview.Area.Item["Sp_RobotText"].ToString(); var password = Base.PasswordGenerate("10"); } @if (validationLoop.Any()) { <div id="errormessages"><br> @foreach (LoopItem i in GetLoop("FormValidationErrors")) { <div class="alert alert-block alert-danger fade in static top-alert"> <b>@i.GetString("UserManagement:User.FormValidationError.Message") @if (i.GetString("UserManagement:User.FormValidationError.FieldNiceName") == "Username") { @:Angiv venligst en anden email adresse. } else { @:Der er sket en fejl, oplysningerne er ikke gemt } </b> </div> } </div> } else if (!String.IsNullOrWhiteSpace(System.Web.HttpContext.Current.Request.QueryString["usermnagementform"])) { <div class="alert alert-block alert-success fade in static top-alert"> <b> Dine ændringer er gemt </b> </div> } <div class="js-formcontainer"> @GetValue("UserManagement:User.FormStart") @{ if(showCustomFields.Any()) { foreach (var group in showCustomFields) { var groupSystemName = group.GetString("CustomField.SystemName"); var groupSystemNameForUpdate = "CustomField.AccessUser_" + group.GetString("CustomField.SystemName"); if(groupSystemName == "AccessUser_Language") { <input type="hidden" class="form-control" name="@groupSystemNameForUpdate" value="@EcomLanguageID"> } if (groupSystemName == "AccessUser_UserCreatedOnPageId") { <input type="hidden" class="form-control" name="@groupSystemNameForUpdate" value="@pageID"> } } } } <h2>Tilslut dig DiGiDi</h2> <table width="100%" cellspacing="2" cellpadding="2" style="border-collapse:separate; border-spacing:10px; border:1px solid #ddd;"> <tr> <td align="left" width="20%"><label for="@Email" class="control-label">Email</label></td> <td> <input type="text" class="form-control js-req js-email" id="@Email" name="@Email" placeholder='Email' value='@GetValue("UserManagement:User.Email")' > <div class="errormessage js-invalid-nofill" style="display:none;"> Skal udfyldes </div> <div class="errormessage js-invalid-email" style="display:none;"> Email adress not legit </div> </td> </tr> <tr> <td align="left"><label for="@Name" class="control-label">For- og efternavn</label></td> <td><input type="text" class="form-control js-req js-name" id="@Name" name="@Name" placeholder='For- og efternavn' value='@GetValue("UserManagement:User.Name")' > <div class="errormessage js-invalid-nofill" style="display:none;"> Skal udfyldes </div> </td> </tr> <tr> <td align="left"><label for="@Address" class="control-label">Adresse</label></td> <td><input type="text" class="form-control js-req js-address" id="@Address" name="@Address" placeholder='Adresse' value='@GetValue("UserManagement:User.Address")' > <div class="errormessage js-invalid-nofill" style="display:none;"> Skal udfyldes </div> </td> </tr> <tr> <td align="left"><label for="@Zip" class="control-label">Postnr og by</label></td> <td> <div style="float: left; width: 29%;"><input type="text" class="form-control zip js-req js-zip" id="@Zip" name="@Zip" placeholder='Postnr' value='@GetValue("UserManagement:User.Zip")' > </div> <div style="float: left; width: 70%; margin-left:1%;"><input type="text" class="form-control city js-req js-city" id="@City" name="@City" placeholder='By' value='@GetValue("UserManagement:User.City")' > </div> <div class="errormessage js-invalid-nofill-fields" style="display:none"> Venligst udfyld alle felter </div> </td> </tr> <tr> <td align="left"><label for="@Country" class="control-label">Land</label></td> <td> <select class="form-control Country js-req js-country" id="@Country" name="@Country" placeholder='Land' value='@GetValue("UserManagement:User.Country")' > @foreach (var country in Dynamicweb.eCommerce.International.Country.getCountries().OrderBy( c => c.CountryText.Name)) { var isSelected = country.Code2 == "DK"; <option value='@country.Code2' selected="@isSelected">@country.CountryText.Name</option> } </select> <div class="errormessage js-invalid-nofill" style="display:none;"> Skal udfyldes </div> </td> </tr> <tr> <td align="left"><label for="@Phone" class="control-label">Mobil nummer</label></td> <td><input type="text" class="form-control js-req js-phone" id="@Phone" name="@Phone" placeholder='Phone' value='@GetValue("UserManagement:User.PhoneMobile")' > <div class="errormessage js-invalid-nofill" style="display:none;"> Skal udfyldes </div> </td> </tr> <tr style="display:none"> <input type="hidden" id="@UserName" name="@UserName" value='@GetValue("UserManagement:User.Email")' > <input type="hidden" id="@NewPassword" name="@NewPassword" value="@password" > <input type="hidden" id="@NewPasswordConfirm" name="@NewPasswordConfirm" value="@password" > </tr> <tr> <td align="left"><label class="control-label">Repræsenterer du en virksomhed, en forening eller lign.? </label></td> <td><input type="checkbox" name="IsCompany" value="Yes" class="js-show-company-fields"></td> </tr> <tr class="js-company-yes" style="display:none;"> <td align="left"><label for="@Company" class="control-label">Virksomheds navn</label></td> <td> <input type="text" class="form-control js-company" id="@Company" name="@Company" placeholder='Virksomheds navn' value='@GetValue("UserManagement:User.Company")' > <div class="errormessage js-invalid-nofill" style="display:none;"> Skal udfyldes </div> </td> </tr> <tr class="js-company-yes" style="display:none;"> <td align="left"><label for="@CVRnr" class="control-label">Virksomheds CVR nr</label></td> <td> <input type="text" class="form-control js-cvr" id="@CVRnr" name="@CVRnr" placeholder='Virksomheds CVR nr' value='@GetValue("UserManagement:User.VatRegNumber")'> <div class="errormessage js-invalid-nofill" style="display:none;"> Skal udfyldes </div> </td> </tr> <tr> <td align="left"><label for="@Labelname" class="control-label">Label navn</label></td> <td><input type="text" class="form-control js-req js-name" id="@Labelname" name="@Labelname" placeholder='Label navn' value='@GetValue("UserManagement:User.AccessUser_Labelname")' > <div class="errormessage js-invalid-nofill" style="display:none;"> Skal udfyldes </div> </td> </tr> @{ var services = GetLoop("UserManagement:User.CustomField.AccessUser_Service.Options"); } @if (services.Any()) { <tr> <td align="left"><label for="CustomField.AccessUser_AccessUser_Service" class="control-label">@Translate("Smartpage:UserForm.Service", "Vælg DiGiDi brugertype")</label></td> <td> <div class="radio"> @foreach (LoopItem service in services) { <label> <input type="radio" name='@Service' value='@service.GetString("Option.Key")' selected='@service.GetBoolean("Option.IsSelected")' /> @service.GetString("Option.Key") <br /> </label> } </div> </td> </tr> } @{ if(showSelectableGroups.Any()) { <tr> <td valign="top"><label for="memberof" class="control-label">Tilmelding til nyhedsbrev</label>: </td> <td valign="top"> @foreach (var group in showSelectableGroups) { var groupValue = group.GetValue("UserManagement:User.SelectableGroup.InputName"); var groupName = group.GetString("UserManagement:User.SelectableGroup.Name"); if (groupName.Contains("PRO")) { <div style="display:none;"> <input type="checkbox" id="memberof" name="@groupValue"> </div> } else { <div class="checkbox"> <label> <input type="checkbox" id="memberof" name="@groupValue"> @groupName </label> </div> } } </td> </tr> } } <tr><td></br></td></tr> <tr> <th align="left"><label class="control-label">Kontrol tekst:</label></td> <td><label>@RobotText</label></td> </tr> <tr class="js-robottext-validate"> <td align="left"><label for="RobotTextEntered" class="control-label">Skriv kontrolteksten her</label></td> <td><input type="text" class="form-control js-req js-robottext-entered" data-text='@RobotText' id="RobotTextEntered" name="RobotTextEntered" placeholder='Skriv kontrolteksten her'> <div class="errormessage js-invalid-nofill" style="display:none;"> Skal udfyldes </div> <div class="errormessage js-invalid-robottext-entered" style="display:none;"> Please enter correct check text </div> </td> </tr> <tr> <td></td> <td align="left"> <input type="submit" id="submitter" class="js-btn-confirm btn btn-info" value='Send ansøgning om medlemsskab'></td> </tr> </table> @GetValue("UserManagement:User.FormEnd") </div> <script type="text/javascript" src="//code.jquery.com/jquery-1.11.3.min.js"></script> <script src="http://jqueryvalidation.org/files/dist/jquery.validate.min.js"></script> <script src="http://jqueryvalidation.org/files/dist/additional-methods.min.js"></script> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function() { $("input[name='@Service']").on("change", function(e) { var that = $(e.currentTarget); $("input[name='UserManagement_Form_SelectableGroup_4107']").prop("checked", (that.val() == "PRO")); }); $('.js-show-company-fields').click(function() { if (!$(this).is(':checked')) { $('.js-company-yes').hide(); $(".js-company").removeClass("js-req").removeClass("invalid-field"); $(".js-cvr").removeClass("js-req").removeClass("invalid-field"); //$(".js-company-yes").removeAttr("display"); } else { $(".js-company-yes").show(); $(".js-company").addClass("js-req"); $(".js-cvr").addClass("js-req"); // $('.js-company-yes').style.display = "none"; } }); $(".js-btn-confirm").click(function (e) { e.preventDefault(); $(".js-formcontainer").find("form").submit(); }); $(".js-formcontainer").find("form").submit(function() { $(".js-invalid-nofill-fields").show(); if (validateFields($(".js-formcontainer"))) { $('#@UserName').val($('#@Email').val()); return true; } return false; }); }); function validateFields(parent) { var numFalse = 0; var numZipCity = 0; parent.find(".js-req").each(function () { if($(this).hasClass("js-zip") || $(this).hasClass("js-city") ) { if ($(this).val() == "") { numZipCity++; numFalse++; } if(numZipCity > 0){ $(".js-invalid-nofill-fields").show(); } else { $(".js-invalid-nofill-fields").hide(); } } else { var parentItem = $(this).parent(); if ($(this).val() == "") { if (!$(this).hasClass("invalid-field")) $(this).addClass("invalid-field"); parentItem.find(".js-invalid-nofill").show(); numFalse++; } else { parentItem.find(".js-invalid-nofill").hide(); $(this).removeClass("invalid-field"); if (!parentItem.find(".js-invalid-nofill").hasClass("hide")) parentItem.find(".js-invalid-nofill").addClass("hide"); // If not empty, check specifics if (!validateField($(this))) { if (!$(this).hasClass("invalid-field")) $(this).addClass("invalid-field"); numFalse++; } else { $(this).removeClass("invalid-field"); } } } }); if(numFalse == 0) { return true; } else { return false; } } function validateField(field) { var isNum; var numFalse = 0; var parentItem = $(this).parent(); if (field.hasClass("js-robottext-entered")) { var robotText = $('.js-robottext-entered').data("text"); var enteredItem = $('.js-robottext-entered').val(); if (enteredItem === robotText) { $(".js-invalid-robottext-entered").hide(); } else { $(".js-invalid-robottext-entered").show(); return false; } } if (field.hasClass("js-email")) { var isMail = IsEmail(field.val()); if (!isMail) { $(".js-invalid-email").show(); return false; } else { $(".js-invalid-email").hide(); } } if (field.hasClass("js-password-confirm")) { if (field.val() != $(".js-password").val()) { $(".js-invalid-password-confirm").show(); return false; } else { $(".js-invalid-password-confirm").hide(); } } return true; } function IsEmail(email) { var regex = /^([\w-\.]+)@@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([\w-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,4}|[0-9]{1,3})(\]?)$/; return regex.test(email); } </script>

Kontaktoplysninger

 • DiGiDi - Digital Distribution a.m.b.a.
 • Gl. Kongevej 11 4., DK-1610, Denmark

 • Telefon: +45 27 89 18 14 - hverdage 10-14
 • Email: support@digidi.dk
 

Sociale links